info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

MİRASIN REDDİ

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Mirasın gerçek reddi için ilk şart reddi miras yapan mirasçının fiil ehliyetine sahip olmasıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan ya da ergin olmayan kişiler yasal temsilcileri aracılığıyla reddi miras yapabilirler.

Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Şarta bağlı reddi miras mahkemece kabul edilmeyecektir.

Miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddedilmesi gerekmektedir. Süre hak düşürücü süre olup bu süreden sonra mirasın gerçek reddi mümkün değildir.

En yakın mirasçıların hepsinin mirası reddetmesi halinde ise miras devlete(hazineye) geçmez. Bu halde mirasın resmi tasfiyesi yapılır. Tereke borçları ödendikten sonra geriye kalan bakiye sanki reddedilmemiş gibi mirasçılara verilir.

Mirasçı iki halde red hakkından yoksun olur. Bunlardan birincisi, mirasın açık veya örtülü olarak kabulü halidir. İkincisi ise, müddeti içinde red hakkının kullanılmamış olmasıdır. Red hakkına ilişkin birinci yoksunluk sebebi hükmen red hakkında da geçerlidir.