info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

MAL PAYLAŞIMI VE ZİYNET EŞYASI

ZİYNETLERİN TAŞINMAZ ALIMINDA KULLANILMASI – PAYLI MÜLKİYET

2-Davacı-davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Davacı kadın kendisine düğünde takılan takıların davacı erkek de kaldığını ziynetlerinin verilmesini talep etmiştir.Davacı erkek ise ziynetlerin ortak kararla bozdurularak ev alındığını ve tapunun her ikisi adına çıkarıldığını savunmuş ve ispat yükünü üzerine gelmiştir.Toplanan deliller ve dosya kapsamına göre tanıklarca davalı-karşı davacı kadının talep ettiği düğünde takılan ziynetlere ilişkin bu ziynetlerin varlığı ve miktarı ispatlanmıştır. Ne varki tanık beyanlarına göre tarafların arasında meydana gelen bir kavgadan sonra barışıp birleştikleri ortak kararla ve ailelerinin de yardımı ile ziynetlerini bozdurarak taşınmaz aldıkları, tapu kaydının incelenmesinde alınan taşınmazın taraflar adına tapuda 1/2 hisseli olarak kayıt edildiği anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadına düğünde takılan ziynet eşyaları ile taşınmaz alındığı ve yarı hissesinin davalı-karşı davacı kadının üzerine yapıldığı böylelikle ziynetlerin davacı-karşı davalı erkeğin uhdesinde kaldığının ispatlanamadığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken, kabulü doğru olmamıştır.

ZİYNET EŞYASI

‘’… Diğer taraftan söz konusu eşya rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen nev`idendir. Onun için evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürmesi gizlemesi her zaman mümkündür. Davacı davaya konu ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altındadır. Olayda kadın, davaya konu ziynet eşyasının, götürülmesine engel olunduğunu ve zorla elinden alındığını, daha öncede götürme fırsatı elde edemediğini ispat edememiştir. Buna rağmen yukarda yazılı ilkelerde hataya düşülerek hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır( Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 14.7.2010 gün ve 2010/12043-14213)