info@kocgundoganhukuk.com
Fevzi Çakmak-1 Sokak, Ümit Ap. 22/7, 06430 Kızılay Çankaya/Ankara

ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARMA

SUBAY TEMEL ASKERLİK VE SUBAYLIK ANLAYIŞI KAZANDIRMA EĞİTİMİNDEN AYIRMA

Belirtilen duruma göre, kendisiyle ilgili doğrudan herhangi bir olumsuz bilgiye rastlanmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmeyen davacının, Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespit bulunmadığı gibi ideolojik herhangi bir faaliyeti tespit edilemeyen ve herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olan davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı saptanmayan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sonucunda beraat eden ve polis memuru olarak görev yapan kardeşinin eşi ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvuru kabul edilerek polis memuru olarak görevine iade edilen amcası hakkındaki istihbarı mahiyetteki bilgilere göre güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle davacının Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma eğitiminin sonlandırılarak eğitimle ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, istinaf konu mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır

ASTSUBAY TEMEL ASKERLİK VE SUBAYLIK ANLAYIŞI KAZANDIRMA EĞİTİMİNDEN AYIRMA

Olayda dava dosyası içeriğinde yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında; devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği ve herhangi bir suçtan hüküm giymediği anlaşıldığından, “Davacının kızkardeşinin  2017 yılında Kilis’te … Örgütü’ne müzahir  dernekler organizesinde düzenlenen sınav etkinliğine katıldığı ve davacının kızkardeşi 2017 yılında Kilis’te … Grubu’na müzahir dernek organizesinde düzenlenen sevgi ve kardeşlik derneğinde yapılan … Sınavı’na katıldığı şeklinde istihbari mahiyette bilgilerin elde edildiği” yönündeki bilgi notuna dayanılmak suretiyle davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek astsubay temel eğitiminin sonlandırılarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Nitekim, benzer uyuşmazlıklarda İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin kararları da bu yöndedir

ASTSUBAY TEMEL ASKERLİK VE SUBAYLIK ANLAYIŞI KAZANDIRMA EĞİTİMİNDEN AYIRMA

Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kendi şahsı ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiye rastlanılmadığı, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giydiği tespit edilmeyen davacı hakkında düzenlenen istihbari bilgi notunda “Ailesinin Adana’da PKK/KCK yanlısı kesinde yer aldığı, eylem etkinliklere katıldığı” belirtilmekte ise de, Mahkememizce yapılan ara karar ile davacının annesi, babası ve 4 kardeşi hakkında terör örgütü/örgütleri ile irtibat, iltisaklı olduğuna yönelik soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş olup gelen cevabi yazıda da bu yönde bir bilginin bulunmadığı belirtilmiş olup, neticede Devletin ve kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da aynı amaçlarla olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi hakkında herhangi bir adli işlem ve  soruşturma bulunmadığı göz önüne alındığında, güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi sonlandırılarak, muvazzaf astsubay adayı eğitimi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Nitekim benzer bir uyuşmazlığa ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 10.12.2019 tarih ve E:2019/1893, K:2019/2027 sayılı kararı da bu yöndedir (Balıkesir 2. İd. Mah. 14.07.2020, E.2019/934, K.2020/531).